schaakstuk

Schaakvereniging Muider Schaak Kring

Muider Schaak Kring 60 jaar!

Mijn felicitatie aan MSK met dit jubileum! Van harte hoop ik dat deze voor mij zo vertrouwde, schaakvereniging nog héél lang blijft bestaan. Voordat ik een paar herinneringen wil ophalen begin ik met stil te staan bij het overlijden van twee schakers uit Muiden die lid waren van MSK. Wim Birkhoff behoorde tot de sterkste schakers van de club. In 1967 werd hij open kampioen 1e klasse van de S.G.A.
Hij was een persoonlijke vriend van mij. Gijs Stalenhoef was een liefhebber van schaken en het trouwste lid die ik kende. Hij stond in alles altijd klaar voor de vereniging. Beide schakers laten zéér goede herinneringen bij mij achter.
En dan nu iets over het 1e uur van MSK. Na de oprichting in november 1955 werd dominee Jongbloed voorzitter, mijn vader Klaas Dolman secretaris en Kees Jonker penningmeester. Mij werd de functie commissaris van materiaal toevertrouwd, een makkelijk baantje omdat de club nog géén materiaal bezat!
De oprichters van toen namen bord en stukken mee van huis. De speellokalen in de beginjaren wisselden nogal eens. Zo speelden wij enige tijd samen met muziekvereniging Crescendo in de P.C. Hooftschool in Muiden. Het oefenen van de fanfare maakte het schaken er toen niet eenvoudiger op!
Na wat aanloopproblemen groeide MSK uit tot een pittige energieke schaakclub met vele successen in de competitie.
De bestuursvergaderingen werden destijds bij ons thuis gehouden. Bijna alle schakers rookten toen nog dus onze woonkamer stond blauw van de rook. De voorzitter rookte op zo'n vergadering 2 à 3 dikke sigaren. Omdat de dominee een beweeglijk type was (hij deed ook aan judo) smeet hij de sigarenas meer naast dan in de asbak! Het waren leuke beginjaren waarbij de koffie in een grote ketel door één van de leden van huis werd meegenomen.
Een prachtige bar, zoals hier in de Rijver, bestond toen nog niet voor MSK.
De speelsterkte werd enkele jaren na de oprichting al snel héél behoorlijk.
Zo herinner ik mij een 4-tal wedstrijd bij Weenink in de Poort van Cleef, een chique Hotel Restaurant in Amsterdam. Toen wij daar binnenkwamen werden wij door bejaarde tegenstanders met een zeker dedain begroet. Van MSK hadden zij géén hoge dunk naar het scheen. Dat veranderde wel die avond toen wij een knappe remise afdwongen.
Zo kan ik nog wel 'n poosje doorgaan met herinneringen, maar daar is het vandaag niet om te doen. Vandaag is het feest voor MSK na 60 mooie schaakjaren. Ik wens alle leden nog jaren schaakplezier bij MSK en vele winstpartijen op de 64 velden.

Bram Dolman